Vi i Naturskolen

Varde Kommunes “Åben Skole” projekt, som rummer læringsforløb med fokus på historie, kultur, natur og naturvidenskab.

Få overblik over læringsforløbene  HER.

”Vi i Naturskolen” introducerer børn og unge til Varde Kommunes naturskønne områder og unikke kulturhistorie, sideløbende med at børnene lærer at passe på deres omgivelser ved at genbruge og sikre drikkevandet for fremtidige generationer.

Læringsforløbene afspejler Varde Kommunes vision – Vi i Naturen – da flere af aktiviteterne både foregår i og handler om den lokale natur.  Forløbene  understøtter bredt fagligt  “Den Åbne Skole”.  

En fast del af børnenes opvækst

Læringsforløbene er obligatoriske for samtlige førskolebørn i Varde Kommunes daginstitutioner og for 0.-8. årgang i kommunens folkeskoler. Forløbene er tilrettelagt, så de kan tilpasses den enkelte klasses årsplan, og de er udviklet med afsæt i Fælles Mål. Der er udarbejdet før og efter materiale til hvert forløb, så man både kan arbejde med forforståelse og refleksion i de enkelte forløb.

Derudover kan udskolingen benytte sig af  det ekstra tilbud fra NaturKulturVarde;  Vadehavet og Verdensmål som er udarbejdet med afsæt i de fællesfaglige fokusområder for naturfagene, således at forløbet ligger op til arbejdet med den Fælles Naturfagsprøve.

Elever med særlige behov

Hvis der er elever med særlige behov, som kan have betydning for indholdet i læringsforløbet, bedes I fra børnehaverne og skolerne kontakte den relevante udbyder i god tid inden besøget.

Det er muligt at tilpasse aktiviteterne til specialklasserne. For at udbyderne kan lave den rigtige plan til de pågældende elever, bedes de relevante skoler kontakte den enkelte udbyder i god tid inden forløbet.