Vi i Naturskolen

”Vi i Naturskolen” er læringsforløb med fokus på historie, natur og naturvidenskab.

Få overblik over læringsforløbene  HER.

”Vi i Naturskolen” introducerer børn og unge til Varde Kommunes naturskønne områder og unikke kulturhistorie, sideløbende med at børnene lærer at passe på deres omgivelser ved at genbruge og sikre drikkevandet for fremtidige generationer.

Læringsforløbene afspejler Varde Kommunes vision – Vi i Naturen – da flere af aktiviteterne både foregår i og handler om den lokale natur.

En fast del af børnenes opvækst

Læringsforløbene er obligatoriske for samtlige førskolebørn i Varde Kommunes daginstitutioner og for 0.-8. årgang i kommunens folkeskoler. Derudover kan udskolingen benytte sig af tilbuddet fra NaturKulturVarde (se under Vadehavet og Verdensmål), som er udarbejdet med afsæt i de fællesfaglige fokusområder for naturfagene.

Elever med særlige behov

Hvis der er elever med særlige behov, som kan have betydning for indholdet i læringsforløbet, bedes I fra børnehaverne og skolerne kontakte den relevante udbyder inden besøget.

Det er muligt at tilpasse aktiviteterne til specialklasserne. For at udbyderne kan lave den rigtige plan til de pågældende elever, bedes de relevante skoler kontakte den enkelte udbyder i god tid inden forløbet.