Vi i naturskolen

”Vi i naturskolen” er læringsforløb med fokus på historie, natur og naturvidenskab, som afspejler Varde Kommunes vision.

Få overblik over læringsforløbene  HER.

Læringsforløbene afspejler kommunens vision – Vi i naturen – da flere af aktiviteterne både foregår i og handler om naturen. Samtidig arbejder vi med kulturhistorien i Varde Kommune.

”Vi i naturskolen” introducerer børn og unge til nogle af kommunens mest naturskønne områder samtidig med, at de også lærer om kulturhistorien og at passe på naturen for at sikre rent drikkevand og undgå forurening.

Læringsforløbene

Læringsforløbene er obligatoriske for samtlige førskolebørn i daginstitutioner samt de forskellige årgange i kommunens folkeskoler.

Elever med særlige behov

Hvis der er elever med særlige behov, som kan have betydning for læringstilbuddet, bedes I fra børnehaverne og skolerne kontakte den relevante udbyder inden besøget.

Det er muligt at tilpasse aktiviteterne til specialklasserne. For at aktivitetsudbyderne kan lave den rigtige plan til de pågældende elever, bedes de relevante skoler kontakte den enkelte aktivitetsudbyder i god tid inden forløbet.

Besøg

Tovholderne på jeres skole får information fra Børn og Læring vedr. datoer og tidspunkter, så er du i tvivl om noget i forbindelse med et forløb, så kontakt dem.