Udbydere

Varde Kommune: kontakt vedr. overordnede spørgsmål, transport, evaluering osv. : Skolekonsulent :Andreas Aagaard – aaag@varde.dk

DIN Forsyning:
DIN Skoletjeneste er Skoletjenesten i DIN Forsyning, hvor vi arbejder med formidling af affald og genbrug, vand, spildevand og varme.

Gennem målrettede aktiviteter ønsker Skoletjenesten på en sjov og anderledes måde at lære børn og unge at behandle miljøet med omtanke og gøre dem til ambassadører for en bæredygtig livsstil i deres respektive hjem såvel som i samfundet.

Målgruppen for Skoletjenestens aktiviteter er primært daginstitutioner, skoler og ungdomsuddannelser. Læs mere her: http://dinforsyning.dk/skole

Vardemuseerne LÆRING:
Vardemuseerne LÆRING tilbyder forløb, aktiviteter og workshops fra børnehave til og med ungdomsuddannelserne, samt inspiration og kompetence udvikling for Pædagoger, lærere og andre undervisere.

Diskussion, fælles undren og eksperimenter er nøgleord for hvordan vi ønsker, eleverne skal møde museets samlinger.

Vi arbejder dialogbaseret, hvor alle elever er i spil. Vi henter bl.a. inspiration fra Cooperative Learning og æstetiske læreprocesser, mens vi vægter tværfaglighed på tværs af fagblokke højt.

Besøget foregår med afsæt i vore samlinger med kreative opgaver og samtaler undervejs. Besøg og workshops kan foregå i vores værksted eller ude i landskabet alt efter hvilken afdeling I besøger.
se mere på: http://vardemuseerne.dk/laering/  og følg os på Facebook og Instagram.

NaturKulturVarde:
NaturKulturVarde er en del af Vardemuseerne og byder velkommen i det vestjyske landskab. Her leverer Vardemuseernes udendørs formidlingsafdeling NaturKulturVarde professionel vejledning og formidling inden for natur-, kultur- og friluftsliv med fokus på oplevelser og indsigt.
Se mere på: http://vardemuseerne.dk/naturkulturvarde/ og følg os på Facebook og Instagram.