8-10. klasse “Vadehavet og Verdensmål” ___________”Den fælles Naturfagsprøve”

Et Gratis forløb, med støtte til transport.

Udbyder: NaturKulturVarde

Særligt relevant for Den Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi

Forløbet vil desuden være yderst relevant i forhold til den nye prøveform i Samfundsfag og Historie.

I det her forløb får jeres elever ikke kun viden om verdensmål og vadehav, men de inspireres også til at finde egnede problemstillinger til deres naturfagsprøve, gennem virkelighedens problemstillinger, som fx kan omfatte Skallingens særlige geologi, Biodiversiteten i Vadehavet, invasive arter, klima påvirkning og meget mere

NaturKulturVardes undervisningsforløb tager afsæt i de ting vi finder og ser på dagen for forløbet. De faktiske forhold for de muslinger vi finder i Vadehavet, og sådan som de ser ud når vi undersøger dem. Samtidig lægger forløbet op til at eleverne selv må forholde sig til den aktuelle debat om mikroplast og bæredygtig produktion i havet.

Herudover ser vi på hvordan verdensmålene er vigtige for os her hvor vi bor? Kan de have nogen betydning for os der bor ved Vadehavet? Verdensmålene er lidt abstrakte, men med dette forløb forsøger vi at gøre dem konkrete og lokale.

Eleverne skal i forløbet bl.a. med ud på vaden for at samle materialer. Emnet mikroplast i vores havmiljø trænger sig på og er tydeligt her. Som noget helt særligt har vi endog fået lov til at benytte Københavns universitets laboratorium. Skalling laboratoriet

Her er link til Lærervejledning og opgaver.

Rart at vide:

Læringsforløbet er opbygget sådan at der, udover selve feltekskursionen ved Ho, er et før- og et efterarbejde som hører til. Det vil være optimalt for elevernes udbytte at der er blevet arbejdet med dette materiale før ekskursionen.

Forløbet kan maksimalt rumme en klasse eller 28 elever af gangen.

Selve forløbet i naturen vil vare 4 timer.

Forløbet kan Bookes gratis af alle varde kommunes 8. – 10. klassser.

Vardekommune yder støtte til transport ved dette forløb.

Sted:

Mødestedet er Sdr. Ballevej i Ho, 6857 Blåvand, P-pladsen ved Langli Ebbevej

Herefter Skalling Laboratoriet- Københavns universitet, Skallingevej 19 i Ho.

Afhentning ved Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19 i Ho, 6857 Blåvand – stop på modsat side af vejen heroverfor.

Forløbet bookes her.

Venlig hilsen

NaturKulturVarde/ Vardemuseerne LÆRING