8-10. klasse “Vadehavet og Verdensmål”

Udbyder: NaturKulturVarde

Gennem de seneste år er debatterne om bæredygtige miljøhensyn, bæredygtig brug af jordens ressourcer og plastic i havene blevet vigtigere og stadig mere påtrængende.

Hvordan er verdensmålene vigtige for os her hvor vi bor? Kan de have nogen betydning for os der bor ved Vadehavet? Verdensmålene er lidt abstrakte, men med dette forløb forsøger vi at gøre dem konkrete og lokale.

I den nordlige del af Vadehavet skal eleverne med på vaden for at samle materialer. Emnet mikroplast i vores havmiljø trænger sig på og er tydeligt her.

NaturKulturVardes undervisningsforløb tager afsæt i de ting vi finder og ser på dagen for forløbet. De faktiske forhold for de muslinger vi finder i Vadehavet, og sådan som de ser ud når vi undersøger dem. Samtidig lægger forløbet op til at eleverne selv må forholde sig til den aktuelle debat om mikroplast og bæredygtig produktion i havet.

Her er link til Lærervejledning og opgaver.

Rart at vide:

Læringsforløbet er opbygget sådan at der, udover selve feltekskursionen ved Ho, er et før- og et efterarbejde som hører til. Der er 1 ½ times forberedelse, som kan udvides efter behov, mens efterarbejdet rammesættes til ca. 45 min.

Selve forløbet i naturen vil vare 4 timer.

Sted:

Mødestedet er Sdr. Ballevej i Ho, 6857 Blåvand, P-pladsen ved Langli Ebbevej

Herefter Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19 i Ho.

Afhentning ved Skalling Laboratoriet, Skallingevej 19 i Ho, 6857 Blåvand – stop på modsat side af vejen heroverfor.

Venlig hilsen

NaturKulturVarde/ Vardemuseerne LÆRING