5. klasse “Naturfagsmaraton”

Naturfagsmaraton

”Vi i Naturskolen” tilbyder i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus læringforløbet “Naturfagsmaraton” til eleverne i 5. klasse (6. klassetrin kan frivilligt deltage).

Udbydes af:

Naturvidenskabernes Hus

Formål

Formålet med forløbet er at skærpe og udvide elevernes viden omkring og erfaringer med undersøgende og praktisk undervisning, som derigennem styrker elevernes motivation for at lære mere i de naturvidenskabelige fag.

Læs mere på:

Naturfagsmaraton hos Naturvidenskabernes Hus 

Forberedelse:

Forløbet kræver arbejde hjemme på skolen med opgaverne i 6-10 uger frem til det afsluttende arrangement/konkurrencedag.

Umiddelbart efter arrangementet evalueres forløbet digitalt.

Varighed af undervisningsforløbet:

Opgaverne vil være tilgængelige fra efteråret hvorefter der kan arbejdes med opgaverne frem til Naturfagsmaratons konkurrencedag.

Tid og sted:

Ifm. Naturfagsmaraton afvikles om efteråret et introduktionskursus for deltagende lærere.
Naturfagsmaratons konkurrencedag foregår i en hal i Varde Kommune  om foråret.

Kontaktperson:

Praktiske spørgsmål kan rettes til:

Andreas Aagaard , konsulent, Børn og Læring, Varde Kommune på aaag@varde.dk.

Eller

Naturvidenskabernes Hus på naturfagsmaraton@nvhus.dk

tlf. 24 65 56 27