Børnehaver, “Fantasiens verden” og “Eventyrets land”

Udbyder: Vardemuseerne LÆRING

Lokalitet:   OBS!!! der er for 2022/2023 forløbet – to mulige besøgssteder.
Museum Frello og Nymindegab museum.

Hver institution skal kun booke en dato og I vælger selv lokaliteten i bookingsystemet.

Indholdsbeskrivelse

Gennem sanselige aktiviteter kan børnene prøve både at se på, føle på og lytte til malerierne, så de virkelig får fat under huden på os!

Læs vejledningen og beskrivelsen af forløbene her.

Formål

At give børnene en rigtig god kunstoplevelse på deres måske allerførste museumsbesøg. I forløbet er der tilrettelagt aktiviteter, der bringer børnenes sanser, bevægelse og udtryksformer i spil.

 

FællesMål (Læreplaner)
Alsidig personlig udvikling
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling

Læreplanstemaerne kan i forskellig udstrækning komme i spil ved denne tur til museet. To punkter, der især kan komme i fokus er kulturelle udtryksformer samt krop og bevægelse.

 

Forberedelse
Det kan være en god idé at vise børnene billeder fra Frellos univers eller vestkystmalerne, inden I besøger museet. På YouTube ligger der desuden forskelligt video-materiale, der kan vises frem.


Eftermateriale
Ved afgang fra museet vil der blive uddelt plakater til ophængning hjemme i børnehaven til minde om turen og mulighed for snakke om det oplevede med de andre i børnehaven samt med forældre.

Opbygning af undervisningsforløb
Undervisningsforløbets omdrejningspunkt er et besøg på

Museum Frello, Kirkepladsen 1, 6800 Varde

eller

Nymindegab Museum, Vesterhavsvej 294, 6830 Nr. Nebel


Varighed af undervisningsforløb
Museet anbefaler, at der nemt kan afsættes op til en dag til forløbet. Det kan dog tilpasses efter den enkelte institutions behov. Vi anbefaler tidsrummet 10-14, så kan børnene deles ind i mindre grupper og der bliver tid til alle. Besøget rummer tid til leg og fordybelse. Hvert gruppeforløb tager ca. 45 min. De resterende grupper er på egen hånd i udstillingen eller i museets værksted.

Tid og sted for besøg

Forløbet foregår i perioden marts – juni. Book jeres forløb  her

Anden praktisk information

Kontakt derfor Vardemuseerne LÆRING ved tjh@vardemuseum.dk