Dagtilbud “Gamle dage”

Udbyder: Vardemuseerne LÆRING

Indholdsbeskrivelse
Gennem aktiviteter mærker børnene ”gamle dage” på egen krop og med mange sanser i brug. Der er fokus på leg, pligter og dagligdag i en vestjysk familie ca. 1920-1940.

Vi går på opdagelse i udstillingen, med særligt fokus på leg og legetøj. Der er også tid til at gå i haven og lugte til de planter grøntsager, der vokser der.

I tømmerens hus må børnene røre ved alting, og vi taler om, hvad de gamle ting hedder. Væsentlige spørgsmål tages op. Hvor gik man på WC? Hvad lavede familien om aftenen uden tv. Hvor passede de på maden, når der ikke var køleskab?

Børnene skal have et stykke legetøj med hjemmefra og får også tid til at lege med gamle legeredskaber og gammelt legetøj.

Formål
At give børnene en rigtig god oplevelse, måske sågar deres første museumsbesøg. Samtidig med at der er fokus lege, pligter og legetøj i gamle dag.

Fælles Mål (Læreplaner)
Alsidig personlig udvikling
Krop og bevægelse
Kulturelle udtryksformer og værdier
Sociale kompetencer
Sproglig udvikling

Læreplanstemaerne kan i forskellig udstrækning komme i spil ved denne tur til museet. To punkter, der især kan komme i fokus er kulturelle udtryksformer samt krop og bevægelse.

Forberedelse
Det er vigtigt at huske børnene på, at de skal have et stykke af deres eget legetøj med denne dag.


Efter materiale
Ved afgang fra museet vil der blive uddelt plakater til ophængning hjemme i børnehaven til minde om turen og mulighed for snakke om det oplevede med de andre i børnehaven samt med forældre.

Opbygning af undervisningsforløb
Undervisningsforløbets omdrejningspunkt er et besøg på Nymindegab Museum, Vesterhav Vesterhavsvej 294.

Varighed af undervisningsforløb
Museet anbefaler, at der nemt kan afsættes op til en dag til forløbet. Det kan dog tilpasses efter den enkelte institutions behov. Vi anbefaler tidsrummet 10-14, så kan børnene deles ind i mindre grupper og der bliver tid til alle. Besøget rummer tid til leg og fordybelse. Hvert gruppeforløb tager ca. 45 min. De resterende grupper er på egen hånd i udstillingen eller på legepladsen.

Tid og sted for besøg

Det er muligt at book her

Andre praktiske information

Kontakt derfor Vardemuseerne LÆRING ved abp@vardemuseum.dk