1. klasse “Kend din lokale vandforsyning”

Udbyder: DIN Forsyning

Forløbene med Din forsyning er indtil videre sat i bero pga. situationen med covid-19. I skal blot beholde jeres bookinger og så vil der blive meldt ud fra skolekonsulenten når vi igen gennemfører forløb.

 

Målet med undervisningsforløbet “Kend din lokale vandforsyning” er dels at introducere eleverne til de grundlæggende principper inden for forsyningarteren vand og spildevand, dels at giv eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have en velfungerende vandforsyning.

Omdrejningspunktet for forløbet er et besøg på skolen af en af DIN Forsynings formidler. Book et besøg her.

I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Forsynings Skoletjeneste udviklet en lærervejledning og et lille opgavehæfte for eleverne.