4. klasse “Genbrugskørekortet”

Udbyder: DIN Forsyning

Målet med undervisningsforløbet “Genbrugskørerkortet” er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen mellem fremstilling, forbrug og bortskaffelse af affald, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at have et velfungerende affaldssystem.

Under Genbrugskørerkortet besøger eleverne deres lokale genbrugesplads, hvor de med afsæt i fraktionen elektronisk legetøj introduceres til genbrugets verden, får en rundtur på genbrugspladsen, og endelig får lov at skille elektronisk legetøj ad for at blive klogere på genbrugsværdi. Book et besøg her.

I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Forsynings Skoletjeneste udviklet en lærervejledning.