5. klasse “Kend dit nærområde”

Udbyder: Vardemuseerne LÆRING

 

Undervisnings- og inspirations materialet ligger her klar til download.
Der vil eftersommerferien blive indkaldt til infomøde omkring forløbet.

Forløbet ses som en naturlig del af visionen “Vi i Naturen” – hvor fokus er på at eleverne får et større kendskab til det område de vokser op i. Dette kan også ses i årets slutprodukt nemlig en turistbrochure med top-10 must-see. i udarbejdelsen af turistbrochuren skulle eleverne gerne opnå et større kendskab til lige netop det område de vokser op i og en forståelse for hvodan dette kan bliver formidlet.

Årets undervisningsmaterialer: “Kend dit nærområde”

Er der spørgsmål til forløbet, så kontakt din tovholder på skolen eller kontakt Vardemuseerne LÆRING v. abp@vardemuseum.dk