5. klasse “Kend dit nærområde”

AFLYSNING

OBS! Orientering vedr. 2022-2023 .

For at prioritere udviklingen af de nye gentænkte forløb, under “Vi i naturskolen” og “Vardes kulturelle rygsæk” er “Vi i naturskolen” forløbet “Kend dit nærområde” aflyst for skoleåret 2022/2023. Eventueller spørgsmål i den henseende, kan rettes til Skolekonsulent, Andreas Aagaard på aaag@varde.dk


 

Udbyder: Vardemuseerne LÆRING

Potentielt tværfagligt forløb, forankret i Historiefaget, men med mulighed for at inddrage alle fag. Forløbet kan ligge fra februar til Juni.

MIT DEMOKRATI

Når forældre diskuterer politik, valg og mærkesager ryger det ofte lige henover hovederne på børnene. Derfor vil vi med “Kend dit nærområde” for skoleåret 22-23, inddrage børnene på deres helt eget valg møde. Vha oplæg og workshop vil vi lade dem ind gå i den demokratiske debat i forhold til udvalgte mærkesager og vi vil  desuden præsentere dem for demokratiske rettigheder, kritisktænkning og fake news, gennem humor og debat.

Forløbet udvikles fra år til år og dette års forløb er under udvikling hvorfor den endelige plan og det endelige materiale endnu ikke er tilgængeligt.

Der vil blive afholdt et intro møde for 5. klasses lærerne i løbet af vinteren 2022-2023.

I kan gå på opdagelse i sidste års undervisningsmateriale her.  Koncept og materialer til det nye forløb vil blive offentliggjort i løbet af efteråret 2022 

 

Kend dit nærområde

Forløbet ses som en naturlig del af visionen “Vi i Naturen” – hvor fokus er på at eleverne får et større kendskab til det område de vokser op i.

Er der spørgsmål til forløbet, så kontakt din Vi i Naturskolen tovholder på skolen eller kontakt Vardemuseerne LÆRING v. TR@vardemuseerne.dk