6. klasse “Naturpark Vesterhavet – Filsø”

Udbyder: NaturKulturVarde

Særligt relevant for Natur/Teknologi og Madkundskab

Store dele af den vestlige del af Varde Kommune blev i 2015 udnævnt til naturpark. Naturpark Vesterhavet strækker sig fra Blåvandshuk til Nymindegab og indeholder mange store naturværdier.

En af de mest markante er Filsø. I forløbet arbejder vi med udgangspunkt i noget af den forskning, som foregår ved søen, og eleverne lærer derved at lave faglige undersøgelser.

Endvidere inddrages madkundskab, da vi tilbereder og spiser fugle over bål.

Indhold
Siden Filsøs genetablering i sommeren 2012 er søen og området blevet overvåget af et forskerteam tilknyttet Københavns Universitet.
I dette forløb kommer eleverne til at arbejde med to af de områder, som bliver
undersøgt. Det ene omhandler fuglene ved søen, og det andet er søens vandkvalitet bedømt ud fra livet under vandet.

Materiale

Her er til download, lærervejledning, som kan benyttes direkte i årsplanen:

Lærervejledning

Tid og sted
Kærgårdvej 12, 6854 Henne (P-pladsen ved Filsø).
Besøget ved Filsø varer ca. 4 timer (kl. 9.30-13.30) og foregår i april og maj.
Husk praktisk påklædning efter vejret inkl. godt fodtøj (gummistøvler er ikke et
must).
Eleverne laver mad i løbet af dagen, det er dog sidst i forløbet så det vil være fordelagtigt med en lille madpakke.

Forløbet bookes her.

Forløbsansvarlig: Morten Vinding, MV@naturkulturvarde.dk