7. klasse “Vandets vej”

Udbyder: DIN Forsyning

Forløbene med Din forsyning er indtil videre sat i bero pga. situationen med covid-19. I skal blot beholde jeres bookinger og så vil der blive meldt ud fra skolekonsulenten når vi igen gennemfører forløb.

Indtil videre kan I benytte nedenstående video i jeres undervisning.

Målet med undervisningsforløbet “Vandets vej” er dels at skærpe elevernes opmærksomhed på sammenhængen i vandets kredsløb med fokus på brug, forbrug og rensning af vand, dels at give eleverne indblik i det miljø- og sundhedsmæssige perspektiv, der ligger i at passe på vores vand.

Omdrejningspunktet for forløbet er en aktivitetsdag, hvor eleverne i fællesskab skal samle vandets vej og derefter får en rundvisning på Varde Renseanlæg. Book et besøg her

I forbindelse med undervisningsforløbet har DIN Forsynings Skoletjeneste udviklet en lærervejledning. Find nærmere oplysninger samt inspiration til forberedelse og efterbehandling heri.