7. klasse Nyt forløb “Vores Å!”

Udbyder: Vardemuseerne og Din Forsyning

Forløbet er tværfagligt for fagene Historie, Biologi, Geografi, Fysik/Kemi og Dansk, men forløbets mange facetter gør det relevant for en række andre fag.  Særligt oplagt er det at lade forløbet “Vores Å”, gøre det ud for første fælles faglige fokusområde for naturfagene.

Indholdsbeskrivelse

 • Åen gennemstrømmer hele Vardekommune og selve Varde by. Åen har i århundreder, ja årtusinder påvirket menneskenes liv og levned, og inspireret dem kreativt. Vi er lige så afhængige af åen, som den er blevet af os. Den symbiose, som gennem tiderne af og til har været udfordret, ønsker arbejdsgruppen at tydeliggøre for eleverne. Når vi, mennesker, har bosat os, anlagt marker, handelspladser, vadesteder, møller, broer, byer, vandkraftværker mv. er det altid sket efter åens præmisser, men i nyere tid har vi været hårde ved åen. Udretninger, udledning af giftige stoffer og stigende vandstand udfordrer åen og vores symbiose med den.
 • Forløbet har tre ben, det kunstneriske, Kulturhistorien og Naturen, disse tre vil vi få til at spille sammen og for eleverne demonstrere netop den sammenhæng der er imellem alle fag.
 •  Det kunstneriske element inddrages ved at eleverne fotodokumenterer deres dag og efterfølgende, hjemme på skolen, sammen med fotokunstner Britta Egebjerg løfter deres mobilfotos til fotokunst.

 

Opbygning af undervisningsforløb

 • Undervisningsforløbet er opbygget efter opskriften før-under-efter. Dette betyder, at der både før og efter ekskursionen bør undervises efter materialet i lærervejledningen. Dette er med til at danne rammen om forløbet og maksimere elevernes udbytte.
 • Ekskursionen:
  • 09:00- 12:00;  I bussen følger vi åen og stopper op ved udvalgte lokaliteter, fra Hessel, til Varde.
  • 12:00-12:30; Pause i den gamle kedelhal
  • 12:30-14.00; ´Den Gamle kedelhal er base for næste del af programmet som handler om drikkevand og spildevand og samspillet med åen, Din Forsyning står for denne del.
  • Det meste af dagen foregår derfor udendørs. Påklædning efter vejret anbefales.
 • Britta Egebjerg besøger jer, dagen efter ekskursionen, fra 10:00 -12:00, med mindre andet er aftalt. I bedes stille et lokale, gerne et klasselokale, med Projektor eller elektronisktavle til rådighed.

Formål

 • Varde kommune er formet af vand og de mennesker som har bosat sig nær vandet, er formet af det. Det et vores mål at få de pointer frem gennem dette forløb.
 • At introducere eleverne til deres egn og gøre dem til ambassadører, for den natur og de historier den er formet af.
 • Der fokuseres på, at introducere eleverne til nye begreber, og på at give eleverne en tværfagligforståelse for Vores Å.

Lærervejledning

 • Et komplet undervisningsmateriale til før og efter ekskursionen, med lektioner i Historie, Dansk, BIologi, Geografi og Fysik/Kemi hentes her.
 • Det tilhørende Fotoguide og foto undervisningsmateriale hentes her.
 • Vejledning til Dansklæreren som tager imod fotokunstneren hentes her.

Forberedelse

 • I lærervejledningen er der undervisningsmateriale til naturfagene, historie og Dansk, som skal gennemgås med eleverne umiddelbart inden ekskursionen. I alt ca. 8 lektioner fordelt på de 5 fag.
 • Det er afgørende at eleverne er forberedt på aktiviteterne i ekskursionen.
 • I booker selv bussen til forløbet og husk derfor at bussen er jeres transportmiddel  gennem hele dagen.
 • Husk eleverne på at medbringe mobil eller digitalkamera og en god madpakke.
 • Kommunen yder støtte til transporten, se her.

Eftermateriale

 • I lærervejledningen er der undervisningsmateriale til naturfagene og historie, som skal gennemgås med eleverne umiddelbart efter ekskursionen.
 • Dagen efter jeres ekskursion får klassen besøg af Britta Egebjerg som hjælper eleverne med at løfte deres fotodokumentation fra almindelige mobilfotos til egentlig fotokunst.

Varighed af undervisningsforløb

 • Det anbefaledes at sætte 8 lektioner af til undervisning før og 6-12 lektioner efter ekskursionen, altsammen fordelt mellem de 5 fag, Biologi, Geografi, F/K, Dansk og Historie.
 • Selve ekskursionen er rammesat til 5 klokketimer.
 • Hertil kommer kunstner besøget på 120 minutter.

Tid og sted for besøg

 • Uanset hvilken dato I vælger starter ekskursionen når I ankommer med bussen til åen kl. 09:00.
 • Mødested Hesseldalvej, Hodde, ved åen.
 • Og ekskursionen slutter igen når I stiger på bussen ved Den Gamle
  Kedelhal, Lundgade 14, Varde kl. 14:00
 • OBS: Bussen er jeres transportmiddel langs åen, husk derfor at bestille den til hele dagen og ikke kun til at hente og bringe.
 • Britta Egebjerg besøger jer, dagen efter ekskursionen, fra 10:00 -12:00
 • Undervisningsforløbet bookes her.

Busrute, til chafføren.

 • Hesseldalvej, Hodde, ved åen.
  • Bussen kan evt vente ved Hodde forsamlinghus når I er blevet sat af?
 • Parkeringspladsen efter Karlsgårde søvej 64.
 • Posthusvej, Varde, nær Borgbanken
 • Den gamle kedelhal, Lundgade 14, Varde
  • Eleverne kan med fordel spadsere fra Borgbanken til Den Gamle Kedel, og blive afhentet af bussen ved Arnbjerg, hvor der er bedre plads.

 

Fælles mål

 • Fælles mål for Dansk efter 9. klasse
  • Eleven kan udtrykke sig forståeligt, klart og varieret i skrift, tale, lyd og billede i en form, der passer til genre og situation
 • Fælles mål for Biologi/Geografi/Fysik/Kemi efter 9. klasse
  • Eleven kan perspektivere biologi/geografi/fysik/kemi til omverdenen og relatere indholdet i faget til udvikling af naturvidenskabelig erkendelse
 • Fælles mål for Historie efter 9. klasse
  • Eleven kan på baggrund af et kronologisk overblik forklare, hvorledes samfund har udviklet sig under forskellige forudsætninger
  • Eleven kan vurdere løsningsforslag på historiske problemstillinger
  • Eleven kan forklare samspil mellem fortid, nutid og fremtid.

Kontaktinformation:

I forhold til booking og Turen Langs åen:

Vardemuseerne LÆRING: TR@vardemuseerne.dk

I forhold til besøget på rensnningsanlægget:

Din forsyning: Jlv@dinforsyning.dk

I forhold til Kunstnerbesøget på skolerne:

Britta Egebjerg: britta.egebjerg@gmail.com