8. klasse “Mennesker bag pigtråd”

Udbyder: Vardemuseerne LÆRING

Særligt relevant for Historie, Samfundsfag og Tysk

Indholdsbeskrivelse

  • Undervisningsforløbet rummer øvelser til både før og efter besøget i den tidligere flygtningelejr i Oksbøl. Påregn ca. en lektion til både før- og efterarbejdet. Besøget i flygtningelejren er berammet til ca. 120 min fra ankomst.

Forberedelse

  • Der er udarbejdet både et omfattende materiale og en introducerende PowerPoint-præsentation, som bør anvendes i det forberede arbejde i optakten til besøget. Lærervejledningen kan hentes her. Intro PowerPoint kan hentes her.

Eftermateriale

  • I undervisningsmaterialet findes også øvelser til transporten og opgaver til efterarbejde når man er vendt tilbage på skolen.

Yderligere materiale

  • Vi har lavet et undervisningsmateriale som tager udgangspunkt i et kilde materiale omhandlende de tyske flygtninge i Danmark mellem 1945-1949 og smitsomme sygdomme. Særligt i tider som disse, med spredning af smitsomme sygdomme, kan vi med fordel se tilbage på hvordan man tidligere har ageret. Flygtninge i store lejre med sanitære udfordringer var den gang såvel som i dag en kilde til bekymring i forhold til epidemiske sygdomme.
  • Materialet kan hentes gratis her: Med epidemi i hælene

Varighed af undervisningsforløb

  • Det anbefaledes at sætte 2 lektioner af til før og efter opgaverne/øvelserne. Mens selve besøget er rammesat til 120 min.

Tid og sted for besøg

Forløbene afvikles i foråret, og har en varighed af ca 2 timer. Tid til undervisningsforløbet bestilles i bookingsystemet her.

Forløbet starter ved Blåkjærstien 3A i Oksbøl. I bevæger jer fra Præstegaardsvej op ad Moltkesalle, til I møder vores formidler, ved den sorte barak.

FLUGT

Dette forløb foregår i området omkring vores nye museum FLUGT, men vi besøger ikke selve museet.  Såfremt I ønsker at besøge museet før eller efter jeres forløb afhænger dette af plads og travlhed på museet.

Vi anbefaler derfor at I, hvis I ønsker det, booker jeres besøg på museet i god tid, evt allerede i forbindelse med bookingen af dette forløb.

Booking af FLUGT besøg tvc@vardemuseerne.dk 

 

Kontaktinformation

Vardemuseerne LÆRING: TR@vardemuseerne.dk