3. klasse “Kend dit lokale museum”

Udbyder: Vardemuseerne

Forløbet er særligt relevant for faget Historie, men afhængigt af hvilket museum eleverne besøger, er der relevans for en række andre fag

Indholdsbeskrivelse

 • Undervisningsforløbets omdrejningspunkt vil være det museum som er lokalt i forhold til en given skole. En central del af undervisningsforløbet vil bestå i et besøg på museet, hvor eleverne gennem leg, undervisning og gående på opdagelse i udstillingerne, lærer om de historier og temaer som museet indeholder.
 • I de fleste tilfælde vil der være et udendørs element. Påklædning efter vejret anbefales derfor.

Formål

 • At introducere eleverne til deres lokale museum og gøre dem til ambassadører, for de historier og fortællinger, der bliver fortalt på deres lokale museum.
 • Der fokuseres på, at introducere eleverne til nye begreber, som der arbejdes med i opgaverne og under besøget på museet.
 • Her kan med fordel arbejdes tværfagligt.

Fælles mål

 • Se de enkelte forløbsbeskrivelser for nærmere forklaring af forløbets Fælles Mål.

Forberedelse

 • Klassen vil modtage et MUSEUMSPAS, fra pædagogisk central, hvori der er opgaver som knytter sig til før, under og efter.  Opgaverne/materialet vil appellere til tværfaglighed, sproglig udvikling og kreativitet.
 • Desuden er passet personligt for den enkelte elev. Lærervejledning til forløbet “Kend dit lokale museum” (Museumspas Lærervejledning).
 • Herunder finder du forløbsbeskrivelser tilknyttet til muséerne
 • Desuden kan du nederst på siden, se videoer om nogle af forløbene

 

 • Malerkolonien i Nymindegab (klik her)
  • Særligt relevant for Historie, Dansk og Billedkunst

 • Museum Frello – Varde (klik her)
  • Særligt relevant for Historie, Dansk og Billedkunst

 • Skolen i gamle dage – Hodde  (klik her)
  • Særligt relevant for Historie og Dansk

 • Smør og demokrati i Hjedding (klik her)
  • Særligt relevant for Historie, Natur/teknologi og Madkundskab

 • Krudt og kugler – Oksbøl (klik her)
  • Særligt relevant for Historie og Natur/teknologi

Eftermateriale

  • En del af efterarbejdet vil bestå i færdiggørelsen og fortællingen om elevens eget museumspas.

Opbygning af undervisningsforløb

 • Undervisningsforløbet er opbygget efter opskriften før-under-efter. Dette betyder, at der før besøget på museet vil være opgaver at løse bl.a. i elevens eget museumspas. Dette er med til at danne rammen om museumsbesøget.
 • Slutteligt vil der være opgaver at arbejde med tilbage på klassen efter besøget på museet. Her vil den centrale opgave være at færdiggøre elevens museumspas, samt at udfylde fortællingen omkring passet og dermed fortællingen om elevens eget besøg på museet.
 • Passet er elevens eget og kan derfor med fordel bringes i spil op til ferier eller andre ture ud af huset.

Varighed af undervisningsforløb

 • Det anbefaledes at sætte 2-3 lektioner af til før og efter opgaverne/øvelserne. Mens selve besøget er rammesat til 4 lektioner.

Tid og sted for besøg

 • Der er udvalgt museer fordelt i kommunen så det enkelte team selv kan vælge deres forløb og oplevelse.
 • Der kan bookes et undervisningsforløb her.

Kontaktinformation ved Vardemuseerne LÆRING: TR@vardemuseerne.dk

 

Eksempler på forløb: