UDFORSK.DK Fornyet og styrket eksternt læringstilbud er på vej!

Denne side er nedlagt og kun relevant i skoleåret 22-23

For booking og forløbs beskrivelser, fra skoleåret 23/24 se: 

www.UDFORSK.dk

Hvis du har spørgsmål til fornyelse og udvikling af Vardes Kulturelle Rygsæk og Vi i Naturskolen, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Østergaard Sørensen, psra@vardebib.dk

Vi i Naturskolen og Vardes kulturelle Rygsæk

Varde Kommunes åben skole tilbud (Vi i Naturskolen og Vardes Kulturelle Rygsæk) er lige nu under udvikling, fordi man ønsker at kvalificere forløbene i et stærkere samarbejde mellem kommunens forvaltninger, kulturinstitutioner, dagtilbud og skoler.

Som pædagog eller lærer vil du muligvis opleve, at indholdet for de forløb, I skal deltage i, har ændret sig. Det betyder også, at der i så fald vil være ændringer ift. praktikaliteterne omkring booking af og spilleplaner for forløbene. For skoleåret 22/23 gælder ændringerne især for 4. og 7. klasser:

Særligt for 4. og 7. klasser:

For skoleåret 22/23 betyder det, at der ikke længere fremgår en spilleplan i den Kulturelle Rygsæk for 4. eller 7. årgang. Forløbene er udviklet på ny og skal, for det kommende skoleår, i stedet bookes via www.viinaturskolen.dk. Dette er valgt for at give lærere og pædagoger en større indflydelse på forløbenes planlægning, herunder valg af dato samt i  nogle tilfælde også valg af tidspunkt eller lokalitet.

Der åbnes for booking af forløb den 1. juni og alle klasseteams skal have booket deres forløb senest 1. September, af hensyn til udbydernes årsplanlægning.

På siden finder I også alle nødvendige oplysninger, forberedelsesmaterialer mv.

Hvis du har spørgsmål til fornyelse og udvikling af Vardes Kulturelle Rygsæk og Vi i Naturskolen, er du velkommen til at kontakte projektleder Pernille Østergaard Sørensen, psra@vardebib.dk

 

Vi i Naturskolen

Varde Kommunes “Åben Skole” projekt, som rummer læringsforløb med fokus på historie, kultur, natur og naturvidenskab.

”Vi i Naturskolen” introducerer børn og unge til Varde Kommunes naturskønne områder og unikke kulturhistorie, sideløbende med at børnene lærer at passe på deres omgivelser ved at genbruge og sikre drikkevandet for fremtidige generationer.

Læringsforløbene afspejler Varde Kommunes vision – Vi i Naturen – da flere af aktiviteterne både foregår i og handler om den lokale natur.  Forløbene  understøtter bredt fagligt  “Den Åbne Skole”.  

En fast del af børnenes opvækst

Læringsforløbene er obligatoriske for samtlige førskolebørn i Varde Kommunes daginstitutioner og for 0.-8. årgang i kommunens folkeskoler. Forløbene er tilrettelagt, så de kan tilpasses den enkelte klasses årsplan, og de er udviklet med afsæt i Fælles Mål. Der er udarbejdet før og efter materiale til hvert forløb, så man både kan arbejde med forforståelse og refleksion i de enkelte forløb.

Derudover kan udskolingen benytte sig af  det ekstra tilbud fra NaturKulturVarde;  Vadehavet og Verdensmål som er udarbejdet med afsæt i de fællesfaglige fokusområder for naturfagene, således at forløbet ligger op til arbejdet med den Fælles Naturfagsprøve.

Elever med særlige behov

Hvis der er elever med særlige behov, som kan have betydning for indholdet i læringsforløbet, bedes I fra børnehaverne og skolerne kontakte den relevante udbyder i god tid inden besøget.

Det er muligt at tilpasse aktiviteterne til specialklasserne. For at udbyderne kan lave den rigtige plan til de pågældende elever, bedes de relevante skoler kontakte den enkelte udbyder i god tid inden forløbet.